AKO TO FUNGUJE

Airbag v našich produktoch je vyrobený z rovnakého materiálu ako sa používa pre airbagy v motorových vozidlách. Tento materiál poskytuje vysokú pevnosť, pružnosť a je vysoko odolný proti oderu.

 

                                                                                               Každá bunda či vesta od MOTOAIRBAG.SK je dodávaná s krátkym spúšťacím lankom (už nainštalovanom na bunde), dvoma kotviacimi krúžkami pre upevnenie lanka o motocykel a CO2 náplňou so spúšťacím mechanizmom ako kompletný set MotoAirbagu. Kotviaci krúžok jednoducho upevníte na rám motocykla. Ako náhle nasadnete na motocykel, jednoducho pripojíte krátke spúšťacie lanko o kotviaci krúžok a môžete vyraziť na cesty!
Ako náhle zastavíte a zosadáte z motocykla, jednoducho lanko odistíte a kráčate ďalej.
Pokiaľ spúšťacie lanko zabudnete odopnúť, žiadny strach! Na aktiváciu je potrebné vyvinúť ťažnú silu o hmotnosti minimálne 12- 15 kg. Vďaka tomu Vám Airbag samovoľne nevystrelí pri zabudnutí sa odopnúť, len mierne trhne.
Ako náhle vodič pri kolízii vyletí von z motocykla, spúšťacie lanko sa vytrhne a aktivuje spúšťací mechanizmus Airbagu. Okamžite sa vaša bunda nafúkne s CO2. Nafúknutý Airbag dodáva extra ochranu dôležitým častiam tela ako je hrudník, chrbát, obličková časť tela a krk.
Pri aktivácii bundy s krčným Airbagom Vám tento airbag kompletne zafixuje krčnú časť a teda dochádza k čo maximálnej ochrane nielen krčných stavcov, ale i krčného väziva. Po aktivácií Motoairbagu zostáva v ochranom stave približne 30 sekúnd a potom sa sám postupne vyfúkne. Keď je motoairbag nafúknutý, tak motocyklista môže normálne dýchať a pohybovať sa bez akýchkoľvek ťažkostí. 

 

Doba nafúknutia motoairbagu je približne 80 milisekúnd. Motoairbagy sú vyrobené z kvalitného materiálu, vďaka tomu je možné motoairbag používať počas všetkých ročných období.


Aktuálne je v Európe nová norma pre motoairbagy s názvom EN1621/4:2013.

 

Pri tejto norme sa vykonávajú nasledovné testy:

- nezávadnosť

- doba nafúknutia

- citlivosť nafúknutia

- spoľahlivosť a účinnosť motoairbagu

- nárazová skúška

- ergonomický tvar v nafúknutom stave

 

 

CRASH TEST

 

Testovanie účinnosti Motoairbag bola vykonaná s internými a externými nárazovými skúškami. Pre externé nárazové skúšky bola použitá metóda v súlade s ISO13232. 

 

V prvej skúšobnej série CRASH TEST bolo naplánovaných niekoľko numerických simulácií, kde bolo možné pozorovať správanie motoairbagu v rôznych typológiach nárazu. Vo videách je možné pozorovať správanie motoairbagu, keď motocyklista je vymrštený z motocyklu pri rôznych nárazoch.